Eta Programı Nasıl Kullanılır ?

ETA PROGRAMINA GİRİŞ

►ETA ‘YA GİRİŞ Masa Üstündeki Eta kısa yoluna çift tıklanır.gelen ekranda iki kere enter’a basılır. ŞİFRE GİRİŞİ: Şifre büyük harflerle ETA dır. Yazıp enter’a basılır. Şifre yazılırken görülmez.
►ŞİRKET AÇMAK: Sırasıyla F3+(şirket/ devir işlemleri) F2+(şirket işlemleri) F2+(şirket açma) basılır.Şirket bilgileri yazıldıktan sonra F2 (şirket kaydı) ile kayıt edilir.—–
► MODUL SEÇME : Kullanacağımız modülleri ( Stok,Cari, Muhasebe,Fatura…vs.) E harfine basarak,kullanmayacaklarımızı H harfine basarak seçeriz. f2 ye basarak devam ederiz. —– F2 ile çalışmak istediğimiz ilk yılı seçeriz. —– Parametreleri F2 ile geçeriz. (Stokta 2.birim, cari de döviz , bar kod..vs.) ——Tekdüzen hesap planına evet deriz. —- Maliyet hesaplarında kullanılacak gurupta “2”(7/A) 7— Türk lirası şeklini de “2” olarak(YTL) yazar F2 ye basarız gelen ekrana EVET deriz.—- Shift+ F10 ‘a basarak ana menüye döneriz. — AÇILAN ŞİRKETİN SEÇİMİ: Ana menüde F2 ye basınız. gelen ekranda F6 ya basın. oklarla şirketinizin üstüne gelin.—- enter ‘a basın yeni şirket karşınızda.

—————————
FİŞ ENTEGRASYON KURMAK

Açtığımız modüllerin(stok,cari,fatura,muhasebe vb … ) arasında bağlantı kurmak için entegrasyon işlemini yapmalıyız.
Örneğin; fatura kestiğimiz zaman,fatura modulünden çıkmadan,kayıt edilen stokların ve cari kartların (F6) listeden görülmesini sağlar.
ENTEGRASYON KURMAK:
►Ana menüden —F3 Şirket devir—F5 Üz. Çal. Şirkete Ait tanımlar + ENTER—F5 entegrasyon tablosu(entegrasyon data) + ENTER—-Gelen Ekranı Enter la Geçiyoruz. (Entegrasyon Dosya ismi)—F2 Genel İrtibatlar +ENTER
Entegre Muhasebe Hesap Tablolarına Gelin.—Entegre Genel İrtibatlar 5 Sayfadan Oluşur)
►1. SAYFA
Alış Faturasının KDV Tevkifatını :191 —Satış Faturasının Tevkifatını : 391 olarak düzenleyip; —F2 ile kayıt ediniz. page down tuşu ile
►2.SAYFA
Alış İade Faturasının KDV Tevkifatını : 391 —Satı İade Faturasının Tevkifatını : 191 olarak düzenleyip;
F2 ile Kayıt ediniz. Page Down Tuşu ile
►3.SAYFA
Stok entegrasyonu için kebir : (K) harfine basınız. —Muavin kodlarla çalışacaksanız : (M) harfine basınız.
—Satış kebir kodu olarak : 600 yazıp ENTER’ a basınız—Alış kebir kodu olarak : 153 yazıp ENTER’ a basınız—Muavin kodlarla çalışacaksanız kodlarınızı yazarak enter’a basınız
Cari entegrasyonu için kebir : (K) harfine basınız
Muavin kodlarla çalışacaksanız : (M) harfine basınız.
Müşteri kebir kodu olarak : 120 yazıp enter’a basın
Satış kebir kodu olarak : 320 yazıp enter’a basın—Bütün işlemleri F2 ile Kaydedin page down
►4.SAYFA
Kullanacağımız hesapların kodlarını yazarız.
örnek:
Borç Senetleri için : 321 yazıp enter’a basarız, detay’da (E) harfine basarız.—Alacak Senetleri İçin : 121 yazıp enter’a basarız, detay’da (E) harfine basarız.—Çek hesabı için : 101 yazıp enter’a basarız, detay’da (E) harfine basarız.—ekranın sağınadaki ( detay kayıtlarıda) E harfi ile işaretleyip F2 ile kayıt ediyoruz.— page down.
►5. SAYFA
Şirketimizde kullanılan KDV oranlarına göre buradan ayarlarımızı yapıyoruz.
örnek :
Alış faturası KDV oranı :18—-Alış iade fat. KDV oaranı :18—-Satış Fat. KDV oranı :18—-Satış iade Fat. KDV oranı :18—-olarak yazıp F’ ile kaydederek ENTEGRESYON işlemimizi tamamlıyoruz. (burada ;kullandığımız KDV hesaplarımızın kodlarını da yazarak sisteme entegre edebiliriz.)

NOT: ….. ÖNCEKİ SAYFALARA PAGE UP TUŞU İLE ULAŞABİLİRİZ……..

—————————
STOK MODÜLÜ

YENİ KARTLARIN AÇILMASI
Ana menü +STOK—Enter—F2Stok Kartı + Enter—F2Yeni Kart +Enter
Stok kartı 3 sayfadan oluşur:

►1 SAYFA:

Stok kodu : En fazla 19 karakterle yazı ve rakam dizesiyle yazılır (ör:TV001)
Cinsi :ürünün Markası Özelliği yazılır. (ör:ARÇELİK72 EKRAN TV)
Birimi :Adet,kasaçuval,koli vb..yazılır (ör:adet)
2.birim : varsa yazılır.
katsayı : 2,birim girilmişse katsayısı yazılır
Fiyat 1 : Alış Fiyatı yazılır (ör:589)
Fiyat 2 : Satış fiyatı yazılır . (ör:736)
Fiyat3- 4- 5 : Varsa özel fiyatlandırmalar yazılır.
Özel Kodlar : Buraya ürünün hangi satıcıdan alındığı ve belirleyici özellikleri yazılır.—F2 İLE KAYIT.
Gelen ekran -AÇILIŞ DEVİR DEĞERLERİ PENCERESİDİR-
miktar kısmına: ürünün adeti yazılır (ör:12 )
Açılış tutarı ise : Miktar X 1. fiyattır (ör: 12 x589=7.068)— PAGE DOWN İLE

►2.SAYFA:

5 Açıklama satırına ürünle ilgili bilgiler girilir.
ÖR:
arçelik
televizyon
72 ekran
teleteksli
çocuk kilitli
MUHASEBE KODU
alımlar :153
Alım iadeleri iadeleri :153
Yurt içi satışlar :600
Yurt içi satış iadeleri :610
Yurt dışı satışlar :601
yurt dışı satış iadeleri :610
KDV Oranı düzeltilir :18 (gerekliyse)
ıskonto yoksa silinir : silme işlemi ilgili hücredeyken (alt+x ) tuşlanarak yapılır.
kritik stok seviyesi : işletmemizde o ürünün satış hızına göre belirlenir.
optimal stok seviyesi: işletmemizde o ürünün satış hızına göre belirlenir.
alış sipariş miktarı : kritik stok seviyesinin 1 fazlasıdır. —F2 İLE KAYDEDİLİR. PAGE DOWN İLE

►3.SAYFA

PROGRAM BU SAYFAYA; FATURADAN YAPILAN İŞLEMLERDEN SONRA OTOMATİK OLARAK İLGİLİ BİLGİLERİ AKTARIR.
FİŞ ENTEGRASYONU
1- FİŞ TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNE AİT İSE ; FİŞ TARİHİ BÖLÜMÜNE * TUŞUNA BASIP ENTER İLE GİRERERİZ.
2- MAHSUP FİŞLERİNDE AÇIKLAMA İLK AÇILAMA SATIRINA YAZILIR, DİĞER SATIRLARA * ENTER TUŞLARIYLA KOPYALANIR.
3- TAHSİL VE TEDİYE FİŞLERİNDE AÇIKLAMA ; KASA AÇIKLAMASI BÖLÜMÜNE YAZILIR( ÖRN: NAKİT TAHSİLAT) ,DİĞER SATIRLARA * ENTER TUŞLARIYLA KOPYA EDİLİR

4-FİŞLERDE HESAP KODU BAŞLIĞINDA F6 BAŞLIĞINDA ÇALIŞACAK HESAPLAR IŞINLI İMLEÇ İLE AKTARILIR.

5-FİŞLERDE
►a/ CTRL+D SATIR SİLER.
►b/CTRL +I SATIR AÇAR
►c/ ALT +X HÜCRE SİLER
►d/ F 10 PROGRAMDAN ÇIKIŞ
►e/ SHİFT+9 HESAP MAKİNASINI EKRANA GETİRİR. ►f/ NUMARATÖRDE
+ TOPLAMA – ÇIKARTMA * ÇARPMA / BOLME ENTER EŞİTTİR GÖREVİ GÖRÜR!

C HARFİ HESAP MAKİNASININ EKRANINI TEMİZLE.
A HARFİ HESAP MAKİNASININ KRTINI SİLER
D HARFİ HESAP MAKİNASININ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİR.

6-HESAP MAKİNASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN FİŞE AKTARILMASI
►a/ HESAP MAKİNASINDA YAPTIĞIN İŞLEMİ -ESC-YE BASARAK HAFIZAYA ALINIZ.HESAP MAK MAKİNASI EKRANDAN KAYBOLUR.

►b/ İMLEÇİN İLGİLİ HÜCREDE OLMASINA DİKKAT EDİNİZ (İŞLEMİN SONUCU NEREYE KAYDEDİLECEKSE ORASI)

►c/ ALT VE ! (SHİFT+ YUKARDAKİ 1) E BASARAK TUTARI İLGİLİ HÜCREYE AKTARINIZ.

7- KDV HESAPLAMA (DAHİL)

TUTARIN ÜZERİNDEYKEN CTRL+L YE BASINIZ.—-ESC YE BASARAK KDV Yİ EKLEYECEGİNİZ HÜCREYİ SEÇİNİZ. —-TEKRAR CTRL + L YE BASINIZ.—-GELEN KDV MENÜSÜNDEN İLGİLİ ORANI SEÇİNİZ.—SONUÇ—KAYDEDİNİZ.

8- KDV HESAPLAMA (HARİÇ)

TUTARIN ÜZERİNDEYKEN CTRL +K YA BASINIZ.—ESC YE BASARAK KDV Yİ EKLEYECEĞİNİZ HÜCREYİ SEÇİNİZ.—-TEKRAR CTRL + K YA BASINIZ—GELEN KDV MENÜSÜNDEN İLGİLİ ORANI SEÇİNİZ.—-KAYDEDİNİZ.
9- KAYDEDİLEN FİŞLERİN TEKRAR EKRANA GETİRİLMESİ

MUHASEBE MODÜLÜNDEN BAŞLAMAK KAYDİYLE

F3MUHASEBE FİŞLERİ—F3 ESKİ FİŞLER—F7 FİŞ LİSTESİ—F5 ARAMA —-F6 BU FİŞİN ÜZERİNDE İŞLEM YAP.
—————————–
CARİ MODÜL

Bu Modülde ALICILAR ve SATICILARCA ayrı ayrı kartlar açılarak bütün işlemleri takip edilir.

Ana menü ‘den başlamak kaydıyla Cari modül+Enter—F2 Cari Kartı +Enter—F2 Yeni Kart +Enter

Hesap Kodu : En fazla 19 karakterden oluşan rakam ve yazı dizesi ile oluşturulur. Ör: SATICI001
Ünvanı :şirketin ünvanı yazılır
yetkili : yetkili kişinin adı yazılır
İşAdresi : Şirketin Adresi yazılır
Posta Kodu : Şirketin Posta kodu yazılır.
Telefon No : telefon ve faks noları yazılabilir.
Vergi dairesi : kayıtlı vergi dairesinin adı yazılır.
Vergi Hesap No : şirketin vergi hesap nosu yazılır.
Özel kodlar : şirketlerle ilgili diğer bilgiler kaydedilir.—F2 KAYIT EDİLİR.

Açılış Devir Değerleri Penceresine Geçilir.
—Eğer kart SATICIYA aitse ve bizim daha önceden borcumuz varsa ALACAK kısmına bu tutarı gireriz.–

–Eğer kart MÜŞTERİYE aitse ve bize daha önceden borcu varsa bu tutarı BORÇ kısmına gireriz.—

PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçip gerekirse burdaki yardımcı bilgileri de doldurabiliriz.

ÖNCEDEN AÇILMIŞ SATICI/MÜŞTERİ KARTLARINA AÇILIŞ DEĞERİNİN GİRİLMESİ.
Ana menüden Cari + Enter

F5 Servisler +Enter

F5 Açılış Devri

F6 Listeden satıcı/alıcı seçilir ( gelen ekranda enter’ a basılır oklarla (*) lı imleci istediğimiz şirketin yanına getirip enter’a basarız.

Bilgileri kaydederiz.
————————–
MUHASEBE MODÜLÜ

ALT ve DETAY HESAPLARIN AÇILMASI
1-Muhasebe modülune giriniz.
2-çalışacağınız ay ve yılı seçiniz.
3-F2 hesap planına giriniz.
4-F 2 yeni hesaba giriniz.
5/ab- gelen ekranda F6 aya basarak ilk degeri girin (örnek 100 )
5/c oklarla 100 kasanın üstüne gidip enter a basın
5/d hesap kodunu 100 01 olarak girin, okla aşağı inerek hesap ismini Merkez Kasa (sadece ilk harfleri BÜYÜK ) olarak değiştirin.F2 ile kaydedin.
5/ef- gelen ekrana evet diyin.f2 ile kaydedin. Ve esc ile çıkın.
6- yeniden F2 ile hesap planına girin.—F2 yeni hesap
6/abc- torun hesap olarak (100 01 001 Ytl Kasası) hesabını açın.F2 ile kaydedin. gelen ekrana evet diyin. esc ile çıkın. Bu şekilde kasa hesabınızı oluşturdunuz.

KASA TANIMLAMASI

1-Muhasebe modülune giriniz.—-2-çalışacağınız ay ve yılı seçiniz.—3-F2 hesap planına giriniz.—
4-f4 KASA HESABINA giriniz.—5- gelen ekranda KASA KODUNU Ytl kasası; hesap kodunu 100 01 001 olarak değitiriniz.—F2 ile kaydediniz.—gelen ekrana evet diyiniz.esc ile çıkınız.
Artık kasa hesabınız tanımlanmış oldu.

KDV TANIMLAMASI

Kdv tanımlandırılması yapmadan önce 191 İndirilecek kdv ile 391 hesaplanan kdv nin alt ve torun hesaplarını(alt hesapların açılmasında anlattığımız gibi ) açmaliyiz.
1-Muhasebe modülune giriniz.—3-F5 servis—F4 sabit tanımlar—F4 KDV oranlarına sırasıyla giriniz —
gelen ekranda kdv oranında bir değer varsa onu (Alt+X) ile silip; yerine 8 yazıyoruz. Enter la hesap koduna geçip 191 01 001 yazıyoruz.; ikinci satıra geçip orana 18 hesap koduna 191 01 002 yazıyoruz, üçüncü satırda orana 8 hesap koduna 391 01 001 ,; dördüncü satırda orana 18, hesap koduna 391 01 002 yazıp F2 ile kaydediyoruz,gelen ekrana Evet diyoruz.

Bu şekilde KDV tanımlamalarımızı da yapmış olduk.
————————-
FATURA MODÜLÜ

►1-Otomatik Fatura numarasının servislerden ayarlanması.
Ana menü fatura modülü+enter—F5 Servis+enter—F4 Sabit Tanımlar +enter—F2 parametreler +enter
gelen ekranda —Satış fatura nosun da ; öntakı: 0001, no: 1 , Boy:4 yazıp
F2′ ile kaydediyoruz.
►KDV ‘nin %18 olarak Faturada otomatik gelmesi için ayarlanması:
Ana menüde Fatura modülü +Enter—F5 Servisler—F4 Sabit Tanımlar—F3 KDV oranları
Gelen sayfanın yüzdelik hanesine ilgili oran yazılır.—F2 ile kaydedilir

FATURA ÖRNEĞİ:
F2 fatura +Enter—F2 Yeni Fatura+ Enter—Işıklı imleçle fatura tipini belirleriz.Ör: 3 Yurt içi satış faturası.

►gelen ekranda f6 Kart listesinden müşterimizi seçeriz.
ilk değeri girin yazan yere müşteri kodunun başlangıcını biliyorsak yazarız. Bilmiyorsak enter larız
Gelen ekrandan ışınlı imleçle müşterimizi seçer ve enterlarız.
Bu işlem sonucunda fatura no otomatik gelir. KDV hariç se H ; dahilse E seçilir, Fatura kesilmesin de en önemli
konu Faturanın AÇIK mı,KAPALI mı olduğunun belirlenmesidir. Eger Faturamız açıksa ( Yani vadeli satış yapmı şsak) (H) farfini ; Faturamız kapalıysa ( Yani Peşin satış yapmışsak) (E) harfini seçmeliyiz.
Diğer açıklayıcı bilgileri de girdikten sonra, Page down tuşuyla STOK KODU na ineriz.
Stok Kodundayken F6 Kart Listesine basar gelen ekranda enter’a basarak stokları görüntüleriz. ilgili stogu ışınlı
imleçle seçerek enter a bastığımızda Stok kodu, Stok cinsi ve birim otomatik olarak faturamıza yansır.
fatura üzerinde miktarı girip enterlayıp fiyat a gelindiğinde fiyat, ( * 1) olarak girilir ve enter a basılır.
Bu Şekilde daha önceden Stok kartımızda alış ve satış fiyat girişleri yapılmış olan mallarımız için tekrar tekrar fiyat
aramaktan kurtulmuş oluruz.
F2 ile kayd adevam ederiz.—kayıt Sonrasında KDV tutarı ile Genel toplam otomatik olarak hesaplanıp ekrana yansır.

►DÜZENLEDİĞİMİZ FATURALARI f7 FATURA LİSTESİNDEN GÖREBİLİRİZ. İPTAL ETTİĞİMİZ FATURALAR

►SİLİNMEZ YANLARINDA İPTAL İBARESİYLE KAYITTA KALIRLAR.

————————-
İRSALİYE MODÜLÜ

İrsaliye nosunun otomatik olarak gelebilmesi için ayarlanması:
Ana Menüden —-irsaliye seçilir +Enter F5 servis +enter —F4 Sabit Tanımlar+enter —F2 Parametreler +enter —Gelen ekranda Satış İrsaliyesi seçilir, -natakı :000 No :1 Boy :4 yazılarak F2 ile kaydedilir gelen ekrana evet denir.

İRSALİYELİ FATURANIN KESİLMESİ
Ana menüden— irsaliye +enter—F2 İrsaliye +enter—F2 Yeni İrsaliye +enter—İrsaliye tipini belirlemek için ışınlı imleçle ilgili Yık seçilir.(ör: Yurt içi satış irsaliyesi. + enter.—F6 ya basarız —gelen ekranda enter’a tekrar basıp ışınlı imleçle müşterimizi seçeriz.—Enter’a basarız, gelen ekranda irsaliye nosu otomatik gelir
Açıklamaya : peşin mi vadeli mi satış olduğu yazılır.
Kdv kısmına dahilse E , hariçse H yazılır.
Kap. İrs : Kısmına Vadeli satışsa H ; peşin satısa E yazılır.
PAGE DOWN tuşuyla stok koduna geçilir.—F6 Kart Listesine basılır—Gelen ekranda stok ışınlı imleçle seçilir +enter—miktar yazılı,—-Fiyat *2 tuş kombinasyonuyla yazılır+enter

toplam,–Kdv Matrahı,–Kdv tutarı,–Genel Toplam otomatikman oluyor.–F2 ile Kaydederiz—-
gelen ekrana evet deriz.–F5 Fatura ya basarız.—F2 ile iyleme devam ederiz.–Muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz sorusuna EVETderiz—gelen ekrana da evet deriz. fatura nosu kendiliginden oluyor

bu işlemler sonucunda :
a/ Program ilgili kasa fişini otomatik olarak keser.
b/ İrsaliyenin aynısı eski fatura olarak fatura modülünde yer alır.

————————-
ÇEK /SENET MODÜLÜ

ÇEK İŞLEMLERİ——–MÜŞTERİDEN ÇEK ALINMASI———–KENDİ ÇEKİ VE CİROLU ÇEK

Ana menüden Çek/Senet +enter—Çek senet Hareketi +Enter—F2 Müşteri Çek Hareketi—-F2 Müşteri Çek Girişi
—-F2 Yeni Bordro—F6 Cari kart listesi—Ekrandan ışınlı imleçle müşteri seçilerek enterla aktarılır.—F8 basarak Müşterinin bilgi detaylarını görürüz.—burdan müşterinin adı–vergi dairesi–vergi nosu–alınarak diğer sayfalarda kullanmak üzere not edilir.—–ESC Tuşuyla geri dönülür ve Açıklama yazılır.(ÖR.Çek alındı)—–
PAGE DOWN Tuşuyla arka sayfaya geçilir.—Portföy no:boş geçilir
( DİKKAT ÖNEMLİ CİROLU ÇEK İLE MÜŞTERİNİN KENDİ ÇEK İŞLEMLERİ BURDA AYRILIYOR.)
K/C : Müşterinin kendi çekiyse K yazılır

Ciro edip verdiği çekse C yazılır.—-
►Borçlusu: Müşterinin kendi çekiyse müşterinin bilgileri yazılır,Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no.
►Cirolu çekse(DİKKAT) çekin üzerindeki bilgiler yazılır.Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no
►Tanzim tarihi: Çekin Düzenlendiği tarihtir(DİKKAT)Her ne kadar hukuken çekte vade olmazsa da piyasada vadeli çek uygulaması oldukça yaygındır. Bu yüzden çekin üstündeki tarihle düzenleme tarihini karıştırmamak gerekir. aynı günde çek düzenlenmişse * +enter tuş kombinasyonuyla tarihi girebiliriz.
►Banka : Çekin ödeneceği banka (Akbank) ►Şube: Banka şubesinin ismi(Fatih)
►Hesap No:Çekin bankada ait olduğu hesap no(111111-1)
►Çek No: Çekin numarası ►Açıklama: çek alındı ►Vadesi: Çekin ödenecegi tarih (29/05/2007)
►Valör: Çekin bekleme süresi (1) gündür.o yüzden ödeme tarihinin ertesi gün çekin valörüdür.(30/05/2007)
►Tutar: çekin para karşılığı ——–Bilgiler yazılır F2 ile kaydedilir.(1.500)

—-muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz sorusuna EVET denir.—Kayıt işlemi bitince portföy no su kendiliğinden oluşur.

FİRMA ÇEKİ VERİLMESİ
Çek/Senet modülü +enter—Çek/Senet Hareketi +enter—Firma Çek Hareketi + enter—Firma Çek Çıkışı + enter—-Yeni Bordro—Alt Okla İnip Açıklama Yazıyoruz (Çek verildi)—F6 Cari Kart Listesi +enter—
Işınlı İmleçle satıcıyı seçiyoruz.—enter a basınca satıcı ekrana gelir( Ör. Satıcı001,Arçelik A.Ş.—
Page Down Tuşuyla arka sayfaya geçeriz.—portföy No yu boş geçip banka kodumuzu yazarız(102) +enter—Banka Adı ,şube(Fatih), hesap numarası(1919-3) daha önce entegrasyon kurduysak otomatik olarak gelir.—Çekin Vadesini(30/05/2007) ve tutarını(850) yazar—F2 Kayıt deriz.—gelen ekrana EVET deriz.—Portföy nosu kendiliğinden oluşur.

VERİLEN FİRMA ÇEKİNİN ÖDENMESİ

Çek/Senet Modülü +enter—F3 Çek senet hareketi + enter—F3 Firma çek hareketi +enter—F3 Diğer İşlemler +enter—F2 yeni bordro—Alt okla açıklamanın üzerine gelip-Çek Ödemesi- Yazıyoruz—
F 6 İşle Koduna basıyoruz.—Işınlı İmleçle -TA-(Çek tahsil) yı seçiyoruz —enter a basınca işlem kodu otomatik olarak gelir,gelen ekranda F2 kayıt a basıyoruz.—F6 Çek Listesi ne basıyoruz.+enter—
Gelen çek listesinden ödeyeceğimiz çeki ışınlı imleçle seçiyoruz.— enter a basıyoruz Portföy no su otomatik olarak gelir.—F 2 kayıt tuşuna basıyoruz.—Gelen ekranlara EVET diyip işlemi bitiriyoruz.

MÜŞTERİ ÇEKİNİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ

Çek senet modülü +enter—F3 Çek/Senet hareketi + enter—F2 Müşteri çek hareketi +enter—
F3 Müşteri çek çıkışı +enter—F2 Yeni Bordro +enter—Alt okla aşagıya inilerek açıklama yazarız.
(Çek cirosu)—F6 Cari karta basarız.+enter—Işınlı imleçle SATICIYI seçeriz—Enter a basarız—
page down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.—F 6 ya basarız( Çek listesi) +enter—Işıklı imleçle ilgili çeki seçeriz.—enter a basarız.—F2 kayıt basarız.—Gelen ekranlara EVET deriz.—İşlemimizi sonlandırmış oluruz.

Şirketimizin Banka,Nakit, Çek,Senet hareketlerinin takibini yapabilmek için banka entegrsayonunu kurmamız gereklidir.

BANKA ENTEGRASYON KURMAK:

Ana menüden —F3 Şirket devir—F5 Üzerinde Çalış Şirk .—F5 entegrasyon tablosu(entegrasyon data) + ENTER—F3 Bankalar+ENTER—F2 banka cari/tahsil s. kodları +ENTER—Gelen ekrana kullandığımız banka bilgilerini girelim
Örnek:
kodu :102 banka :Akbank şube :Fatih Hesap no :1919-3 ön takı : çekin varsa seri harfleri
çek no : çek numarası cari h kod : 120 Detay :E
Borç çek.hes kodu :103 detay :E cari hes kod :102 Detay :E Tahsil senet.Kodu :121
Detay :E
F2 İLE KAYIT YAPARAK —evet—BANKA ENTEGRASYONUNU TAMAMLARIZ.

ALINAN ÇEKLERİN TAHSİLİ
Çeksenet Modülü +enter — F3Çek senet Hareketleri +enter —- F 2 Müşteri çek hareketi +enter — F4 Diğer İşlemler — F2 Yeni Bordro+ enter — F 6İşlem kodu + enter 6— Işınlı imleçle yapacağımız işlemin kodunu seçeriz

ENTER–F2 ile kaydederiz —F6 dan Çek listesini açarız — Işınlı imleçle tahsil edilecek çeki seçeriz.

F 2 ile kaydederiz.— Çekin Tahsilat masrafı varsa buradan gireriz —-Muhasebe Bağlantısı Yapmak istiyor musunuz sorusuna EVETderiz.—- Kayıt işlemini sonlandırırız
MÜŞTERİDEN SENET ALINMASI

Çek senet modülü +enter—F2 Çek/Senet Hareketi—F4 Müşteri Senet hareketi—F2 Müşteri Senet Girişi
—F2 Yeni Bordro—F6 CariKart Listesine basarız +enter—Işınlı İmleçle Müşteriyi Seçeriz.—Senet verenin kodu ve ünvanı otomatik olarak gelir—F8 Detay bilgilerine Basarız.—Müşterinin gerekli bilgilerini bir kenara not ederiz.—ESC tuşuyla geri dönüp,alt okla aşagı inerek açıklamayı(senet alındı) yazarız—
Page Down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.—Portföy no sunu boş geçip diğer bilgileri detay listesinden aldığımız bilgilerle doldururuz.—-senetlerde VALÖR 3 gündür. (senet vade tarihi + 3gün)—(örn. Vade:31/05/2007; valör:03/06/2007)—-F2 Kayıt tuşuna basarız.—gelen ekranlara EVET deriz—Portföy nosu otomatik olarak oluşur ve işlemimiz bitmiş olur.

SATICIYA SENET VERİLMESİ

Çek Senet Modulü +enter—F3 Çek Senet Hareketi—F5 Firma Senet hareketi—F2 Firma Senet Çıkışı
—F2 Yeni Bordro—F6 Cari Kart Listesi +enter—ışınlı imleçle senet verecegimiz –SATICI’yı–seçeriz.
—Açıklama yazılır (senet verildi)—Page down tuşuyla arka sayfaya geçeriz—-Senetin vadesi tutarı yazarız—F2 ile Kaydederiz—Gelen ekranlara EVET deriz.—İşlemimizi bitirmiş oluruz

ALINAN SENETLERİN TAHSİLİ

Çek Senet Modülü +enter—F3 Çek senet Hareketi—F4 Müşteri senet hareketi—F4 Diğer İşlemler
—F2 yeni Bordro—F6 İşlem Koduna basarız.—Işınlı imleçle -ET- yi seçeriz +enter

Açıklamaya SENET TAHSİLİ Yazarız.—Page Down Tuşuyla arka sayfaya geçeriz.—F6 Senet listesine basarız.+enter—Işınlı imleçle İlgili seneti seçeriz.+enter—F2 Kayıt a basarız.—Gelen Ekranlara EVET Deriz—Bu Şekilde işlemimizi bitirmiş oluruz.

MÜŞTERİDEN ALINAN SENEDİN SATICIYA CİRO EDİLMESİ

Ana menü–Çek/ Senet modülü +enter—F3 Çek/Senet hareketleri—–F4 Müşteri senet hareketi
—F3 müşteri senet çıkışı—F2 Yeni Bordro—F6 Cari kart Listesi +enter—Işınlı İmleçle –SATICI– seçeriz. (DİKKAT)—Enterleyip açıklama yazarız

Page Downla arka sayfaya geçeriz.—F6 Senet Listesine basarız +enter—Işınlı imleçle ciro edeceğimiz seneti seçeriz—enteer! A basar senedi aktarırız—F2 Kayıt a basarız—Gelen Ekranlara EVET deriz.—Bu şekilde Kaydımızı tamamlamış oluruz.

AYNI MÜŞTERİYE AYNI TUTARDA BİRDEN FAZLA SENET DÜZENLENMESİ

İlk senedimizi düzenledikten sonra—Esc İle geri dönerek —F2 Yeni bordora’ya Basarız—-F6 Cari Kart Listesine basarız.+enter—-Işınlı İmleçle Müşterimizi seçeriz.—-senet verenin kodu ve ünvanı otomatik olarak gelir— Page Down tuşuyla arka sayfaya geçeriz.

►F6 Senet Listesine Basarız +enter—Işınlı İmleçle senedimizi seçeriz +enter—gelen ekran da sadece senetin VADESİ ve VALÖR tarihlrini değiştiririz

F2 kayıt a basarız—gelen ekranlara EVET deriz—yeni senedimiz oluşur.

Alıntıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir